Hvordan visionen for foreningen, fem brød og to fisk blev til.

Under vores ophold i Singapore i 2014, ved familien som havde inviteret os derud, blev vi inviteret ud til en ven af dem. Denne ven, som er en kvinde, havde startet en tjeneste der hedder ”fem brød og to fisk”.

Hun fortalte os hvordan hendes tjeneste begyndte i Singapore.

Hun var meget fattig og havde dagligt mange smerter i hele kroppen (gigt). Men en dag besluttede hun sig for at hun ville gå ud og fortælle evangeliet i sit område. Dette område er et fattigt område i Singapore, hvor det er normalt at en familie på 10, bor i et rum. Dvs. de sover, spiser og opholder sig i samme rum hele tiden. Dette rum er ikke større end 30 m2.

Denne kvinde begyndte at gå ud i sit område og fortælle evangeliet. Og efter nogle dage fik hun en pose ris foræret af en hun mødte på sin tur. Da hun fik denne pose ris, syntes hun at det var alt for godt til at hun kunne beholde det for sig selv. Derfor besluttede hun sig for at dele den i to poser og give dem til andre som havde et større behov. Hun fik derefter to poser ris foræret af nogen hun mødte på sin vej, og dem delte hun også ud til andre med større behov end hende selv. Dette fortsatte med at ske, og i dag deler hun mange kilo ris ud (tons). En dag da hun var nede ved stranden for at fortælle evangeliet, oplevede hun at der var en stime af store fisk et sted ved strandkanten. Da hun opdagede dette, bad hun Jesus om at holde fiskene der, indtil hun kunne komme tilbage og fange dem med et net. Da hun kom tilbage lidt senere, var fiskene der stadig så hun kunne fiske dem op med nettet. Dette blev kendt af flere fiskere der i området. Disse fiskere satte en kasse op ved havnen, som de fyldte med store fisk til hende. Sådan blev det ved i tre år, indtil det blev for meget for hende. Hun fik hjælpere til at dele fiskene, så de kunne komme i fryseren.

Vores venner som vi boede ved, hjælper hende tit med at dele mad ud og fortælle evangeliet og bede for de syge i området.

Dette talte meget stærkt til os begge under vores ophold i Singapore, og var noget at det første Gud viste os for vores vision.

Senere havde Mette en drøm hvor vi havde det svært, fordi vi lige var begyndt at leve i tro.

Den første del af drømmen:

Hun drømte at hun så en kurv, og Gud spurgte hvad hun så i kurven. Og pludselig så Mette fem brød og to fisk i kurven. Derefter hørte hun en masse larm af mange mennesker og hun så 12 store kurve lige så store som en mand. Kurvene var fyldt med fisk og brød.

Den anden del af drømmen:

Hun oplevede sig selv i tiden med Elias der besøger enken med de to sønner. Mette oplever at Jesus besøger hende og spørger hende hvad hun har i huset. Pludselig står Mette med en lille falske med olie i hånden. Så siger Jesus til hende at hun skal fylde karrene med olie. Derefter begynder Mette at hælde olien ud af den lille flaske. Og olien bliver ved at flyde indtil hun har fyldt alle karrene.

Den tredje del af drømmen:

Mette ser mit skrivebord som er fyldt med stakke at regninger. Jesus siger til hende at hun skal velsigne økonomien, og derefter ser hun stakke af penge på bordet.

Mette bliver ved med at drømme disse drømme hele natten. Så da hun vågner om morgenen er hun fyldt med tro og fortæller mig om drømmene. Hun fortæller mig at hun ikke er i tvivl om at Gud vil sørge for os.

I begyndelsen af sommeren 2016, fik vi besøg af en ung mand som vi havde bedt en del for. Han ønskede at vi skulle bede for ham igen, da han havde en del problemer. Han fortæller os derefter at han var begyndt at køre ud med mad til folk som havde det svært økonomisk. Hans hjælpearbejde hedder ”Madhjælp Vestmark”.

Men han havde været nødt til at lukke det ned i en periode, da han havde haft for travlt med dette hjælpearbejde. På hans Facebook side ”Madhjælp Vestmark” står der: ”Jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var nøgen, og I gav mig klæder”.

Da Mette og jeg hørte dette, var det ligesom om at Gud talte til os igen om at vi skulle begynde med at gøre det samme her i Aalborg.

Gud har igennem længere tid talt til mig om det der står i Mattæus 25: 31-46. Jeg tror at vi bliver målt på om vi gør dette mod andre. Er vi villige til at give den sultne mad? Er vi villige til at tjene andre som ikke har mulighed for at give tilbage.

Dette er visionen for foreningen ”fem brød og to fisk”. Vi tror at Gud vil velsigne og lade dette arbejde bære frugt.

Ægteskab genoprettet efter 13 års separation

Gift for 27 år siden og efter 12 års ægteskab separeret i 13 år, hvorefter Gud suverænt genoprettede ægteskabet og familien den 4. juni 2014.

Min hustru Mette M. Sternkopf og jeg Søren H. Sternkopf blev gift den 11. februar 1989 i Odense. Vi har 5 børn, (Kim S. 27, David 26, Joy J. 23, Praise J. 20 og Samuel 17).

I de første 12 år af vores ægteskab, tjente vi Gud sammen i flere forskellige frikirkesamfund, og vi var ivrige med at lede mennesker til Jesus som deres personlige frelser. Vi var hele tiden på udkig efter et sandt fællesskab, hvor Jesus var i centrum. Men i vores søgen efter et oprigtigt fællesskab, kom vi på afveje og oplevede nogle svære år i forskellige kristne fællesskaber. Et af de fællesskaber vi var en del af, mindede lidt om herlighedsteologi. Efter et par år i dette fællesskab, viste Gud os at vi var på afveje og vi var nødt til at forlade fællesskabet. Vi forlod lejlighed, familie og venner og flygtede til Jylland uden at efterlade oplysninger om vores opholdssted.

Vi fandt et refugie, hvor vi fik lov at blive en tid og rekreere som familie. Efter et stykke tid, blev vi tilbudt at blive en del af medarbejderne på refugiet og dette accepterede vi. Efter et par år, oplevede vi at stedet var influeret af religiøsitet og Gud viste os at vi skulle forlade stedet. Derefter havde vi ikke noget fællesskab at komme i og boede afsondret ude på landet.

Disse år med megen modgang og kampe, havde taget hårdt på vores samliv som ægtepar og vores børn var også meget påvirket af den turbulente opvækst. Dette var én af årsagerne til at min hustru blev syg og deprimeret og måtte indlægges på Psykiatrisk afd. i Vejle. Da Mette blev udskrevet fra sygehuset besluttede hun at flytte for sig selv, og i 2001 blev vi separeret efter 12 års ægteskab.

Jeg stod derefter alene med vores 5 børn, den yngste på 1 år og den ældste på 12 år.

Mette begyndte at leve i verden og boede sammen med forskellige mænd og levede et udsvævende liv. Jeg boede i Vejle med børnene og vi var en del af et fællesskab der.

I begyndelsen af 2010, talte Gud til Mette i en drøm. I drømmen gik hun hen ad en vej som endte ved en korsvej. Gud spurgte hende om hun ville fortsætte ad den vej hun gik og ende i helvedet, eller om hun ville dreje af og få et liv sammen med ham igen. Om morgenen da Mette vågnede, skælvede hun af rædsel over drømmen. Mette vidste at dette var en advarsel fra Gud om at omvende sig og komme tilbage til ham igen. Der gik noget tid inden Mette til sidst var så træt af at leve uden Gud, at hun besluttede sig for at omvende sig og bekende sin synd for Ham. Hun gennemgik derefter en dyb omvendelse, hvor Gud viste hende de ting hun skulle stoppe med at gøre og vende sig fra. Hun afbrød også kontakten til de mennesker der havde ledt hende til at synde. Hun oplevede også at Gud genoprettede hendes liv og helbredte hende fra problemer hun havde været bundet af i lang tid. Hun oplevede at jo mere hun gav slip på og omvendte sig fra, des mere fri blev hun.

Derefter talte Gud til hende om at begynde at bede for familien. I starten gjorde hun det modvilligt, men jo oftere hun bad, des nemmere blev det for hende. Hun spurgte derefter Gud om nogle skriftsteder fra Bibelen som hun kunne stå på og bede ud fra. Gud gav hende nogle skriftsteder i Bibelen, som hun skulle bede igennem for familien og ægteskabet. For familien fik hun skriftstedet: Zefanias 3:14-20, hvor Gud lover at samle det der er spredt og hele det som er brudt. For ægteskabet fik hun skriftstedet Mal. 2: 13-16, hvor Gud advarer mod at skille sig sin ungdomskærlighed og være troløse, da Gud hader skilsmisse. Derudover bad Mette også for at jeg måtte vende tilbage til min første kærlighed.

Jeg besluttede at flytte til Aalborg i december 2012, for at tage en kandidatgrad på Aalborg Universitet. Under mit studie, oplevede jeg at min ensomhed blev større, der resulterede i at jeg fik problemer med afhængighed af alkohol, nikotin og afhængighed af porno på internettet. Jeg var af andre blevet opfordret til at finde en anden samlever, da Mette var den der havde forladt mig og været mig utro. Men jeg kunne ikke finde et eneste sted i bibelen der tillod mig at finde en anden hustru. Men til sidst gav jeg efter, da ensomheden blev for voldsom og jeg besluttede derfor at tage på en kristen sommercamping, for at finde mig en kæreste.

Inden jeg nåede at komme afsted på sommer camp, indtraf det ”uheldige” at jeg kørte galt på min cykel og brækkede mit kraveben. Mine planer om at tage på sommer camp blev derfor afbrudt og jeg måtte blive hjemme. I løbet af denne sommer, talte Gud til mig ”om at vende tilbage til min første kærlighed”. Jeg forstod det først som at jeg skulle vende tilbage til min første kærlighed til Jesus. Men efter nogen tid, gik det op for mig at han mente at jeg skulle vende tilbage til Mette, min hustru. Jeg besluttede derfor at se hvad Gud havde gjort i Mettes liv.

Nogle dage senere ringede Mette til mig, for at høre om hun kunne komme op til os og fejre sin fødselsdag. Dette sagde jeg derfor ja til, da Gud havde talt til mig om at gå tilbage til min første kærlighed. Jeg havde jo ikke nået at få en anden kærlighed endnu. Mette besøgte mig den 10. juli 2013, og jeg hørte hvad Gud havde gjort i hendes liv.

Efter jeg havde hørt hvad hun havde oplevet, gik op for mig at hun havde omvendt sig og Gud havde forvandlet hendes liv og velsignet hende. Hun var den Mette som Gud havde skabt for mig og jeg blev klar over at hun havde bedt for mig og børnene. Vi blev derfor enige om at arbejde på at flytte sammen igen. Men inden Mette tog tilbage til Vejle igen, satte jeg nogle betingelser op, som Mette skulle arbejde på at få gennemført inden vi kunne flytte sammen igen. En af betingelserne var at hun skulle sørge for at komme af med sin gæld igen.

Mette begyndte at arbejde op til 70 timer om ugen, for at opfylde disse betingelser og hun blev mere og mere fortvivlet over hvornår det skulle lykkes for hende at opfylde dem.

I mellemtiden var Joy, vores mellemste datter flyttet op til mig i Aalborg, da jeg var blevet færdig med mit studie. Men en dag da jeg var ude at cykle, talte Gud igen til mig. Han sagde at jeg skulle sætte Mette fri, fordi han også havde sat mig fri. Og jeg skulle lade hende flytte hjem til os, så ville han tage sig af alt det andet.

Jeg vidste godt at Gud havde sat mig fri af min gæld i 2007, (omkring 1,2 millioner kroner) inden jeg startede på min bachelor uddannelse i Horsens. Da Gud talte til mig om dette, forstod jeg at det var forkert af mig at kræve at Mette skulle betale sin gæld af inden vi kunne flytte sammen.

Da jeg kom hjem, ringede jeg derfor til Mette og bad hende om at flytte op til os i Aalborg så hurtigt som muligt. Hun blev meget glad og vi aftalte at hun kunne flytte ind hos os den 3. juni 2014. Siden den dag, har Gud genoprettet vores ægteskab, helbredt vores børn og velsignet os ud over hvad vi selv kan fatte og forstå.

Efter at Mette og jeg flyttede sammen, besluttede vi os for at gennemgå en faste på 40 dage. Vi bad Gud om at vores ægteskab skulle være funderet på Hans ord og vi bad for at han ville vise os de ting i vores liv vi skulle stoppe med at gøre. Jeg blev sat fri af alkohol, nikotin, afhængighed af porno på nettet, menneskefrygt og meget andet. Mette blev bl.a. sat fri af en ånd af kontrol og frygt.

Mette og jeg havde over en periode fulgt med i noget undervisning på nettet om at være med til at gøre disciple og følge Jesus. Den 16. juni 2014, havde vi besøg af en broder, for at snakke om muligheden for at vi kunne åbne vores hjem og huse kristne fra forskellige nationer og hjælpe dem til at gøre disciple.

Dette blev begyndelsen for vores familie til en tjeneste i at gøre disciple og bede for syge, fortælle evangeliet, døbe dem i vand og ånd. I løbet af sommeren 2014 havde vi besøg af forskellige familier og andre fra 7 forskellige nationer og lærte dem at gå ud på gaden og bede for de syge og helbrede dem. I september 2014 blev vi inviteret til Singapore af en familie som vi havde haft besøg af i vores hjem. Det er vildt hvad Gud gør i dag, når vi er villige til at adlyde ham.