Flere fattige børn i Danmark i 2017

Flere børnefamilier oplever, at de ikke kan få økonomien til at hænge sammen, så helt basale fornødenheder som mad er en udfordring at have råd til.

Søren Sternkopf fra ‘Fem brød og to fisk’ fortalte i DR P4, at de i arbejdet oplever en stigning af socialt og økonomisk sårbare familier, der har brug for hjælp til at få økonomien til at hænge sammen. For nylig på et af de lokale uddelingssteder kom der på under én halv time over 45 personer og hentede mad til deres familier. De oplever også et behov for uddeling af mad på asyl- og flygtningecentre, modtagecentre for kvinder, til private familier, der ikke kan komme til uddelingsstederne, samt til hjemløse, der har brug for ting til deres personlige hygiejne, såsom tandbørste, tandpasta, shampoo og tæpper.

Nu har Kirkens Korshærs også meldt ud, at de i 2017 oplever, at antallet af familier, der ikke har råd til basale ting som mad, tøj og aktiviteter med deres børn, er steget. Og familierne er nu i højere grad presset på psyken, hvilket fører til depression og angst for både børn og forældre. De peger på de nye reformer for kontanthjælp, integrationsydelse og 225-timers som de faktorer, der har ført til denne udvikling. Det er specielt familier med mange børn, som har svært ved at finde økonomisk overskud til mad. En mor har måtte opsige familiens ulykkesforsikring og en anden mor har ikke længere råd til at børnene deltager i klassearrangementer, fordi man skal have mad med selv. Det fortæller ansvarlige for familiestøttearbejde i Kirkens Korshær i Aalborg, Herning og København.

Omkring 13.760 børn, hvor cirka halvdelen lever i familier med eneforsørger, er påvirket af den nye reform.

Hør udsendelsen i P4 her:
http://www.fembrodogtofisk.dk/da/dr-p4-kort-interview-arbejdet/

Læs hele artiklen fra Kirkens Korshær:
https://www.kirkenskorshaer.dk/nyheder/kirkens-korsh%C3%A6r-ser-flere-fattige-b%C3%B8rn